NavBar sitemap contact devis tarifs services langues home
Ovjereni strucni prijevodi raznih vrsta tekstova
  • gospodarstveni i pravni sadržaji
  • tehnicki i medicinski sadržaji
  • dopisi, korespodencija, dokumenti i literatura
  • HTML stranice i software
  • Tumacenja
  • simultana
  • konzekutivna
  • kod konferencija
  • kod pregovora i sjednica

Diskretnost i profesionalni lay out zagarantirani. Dostava prijevoda brza, pouzdana; poštom, e-mail ili na disketi.

usluge
Impressum
Deutsch English Italian Spain Frence